UUED vedajad laevaliinidel

Parvlaevapiletid ja info Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu liinile saadaval www.praamid.ee, Triigi-Sõru, Sviby-Rohuküla ja Ruhnu liinidele www.veeteed.com.

Saaremaa Laevakompanii

Ühe ettevõtte loomise ja kasvamise lugu


Ma armastan Saaremaad,
sest olen siin sündinud, siin on mu juured…

AS Saaremaa Laevakompanii (SLK) loodi 1992. aastal. Kuni 1994. a suveni tegeleti kaubavedudega, põhiliseks kaubaartikliks oli paberipuidu ja puistematerjali vedu Eestist mitmetesse välisriikidesse.

01. oktoobrist 1994 sai SLK põhitegevusalaks reisijate ja sõidukite vedu parvlaevadega. 1994. aastal võitis ettevõte Eesti suuremate saarte ja mandri vaheliste parvlaevaliinide operaatori leidmiseks korraldatud riigihanke. SLK-le andis võidu see, et firma oli nõus üle võtma kõik töötajad ja lubas teha tulevikus investeeringuid parematesse, kaasaegsematesse laevadesse. Seda lubadust on siiani edukalt ka peetud. Nii sai alguse Kuivastu – Virtsu, Rohuküla – Heltermaa ja Rohuküla – Sviby laevaliinidel töötamine. 2001. aastal lisandus Triigi – Sõru liin.

Täiendav tegevusala laevade prahtimine välispartneritele on viinud meie laevu Fääri saarte ja Islandi karmidesse mereoludesse, asendamaks sealseid laevu pikemate remontide ajal. Need on olnud põnevad koostööprojektid.
Täna on emaettevõtte põhitegevusteks parvlaevade tehniline teenindamine ja mehitamine kompetentse personaliga. Suur julgustükk ühe laevakompanii jaoks on võtta ette täiesti uute laevade ehitus ja lausa kolme kaupa korraga. Kolme uue parvlaeva ehitamine (2007-2011) on andnud ainulaadse laevaehituskogemuse Oluliseks peab ettevõte saadud laevaehituse kogemuse ja teadmiste rakendamist uue ärisuuna arendamisel pakkudes uudse tegevusena laevaehituse tehnilist järelvalvet. Sellesisulise esimese projekti käigus valmib Soomes Eesti piirivalvele uus laev, millele SLK järelevalvet teostab.

Ettevõte on järjepidevalt otsinud uusi väljundeid äritegevuse laiendamiseks ja Eesti merenduse edendamiseks. 2007 aastal loodi Merehariduse Edendamise Sihtasutus, mis toetab merehariduse kui mereriigile igiomase tegevusala populariseerimist. SLK on võtnud endale tänaseks palju laiema rolli, kui sellest algusaastatel unistada võis. Parvlaevaliiklus on võtmetegur saarte majanduse arendamisel ja parema elukeskkonna loomisel, mis paneb ka suure ühiskondliku vastutuse ja seda on tänaseni edukalt kantud.

Pereloomine - tütarettevõtted

2005. aastal sündis Saaremaa Laevakompanii tütarettevõte Väinamere Liinid OÜ. Väinamere Liinid võitis 2006. aastal avaliku liiniveo konkursid ja perioodil 30.09.2006-30.09.2016 opereeris ettevõte vastavalt sõitjateveo avaliku teenindamise lepingutele Heltermaa – Rohuküla ja Kuivastu - Virtsu ning Triigi - Sõru parvlaevaliine. Alates 2012. aasta kevadest opereerib ettevõte Roomassaare-Ringsu ja Pärnu-Ringsu laevaliinidel. Tänaseks on tütar võtnud üle kogu avaliku teenuse korraldamisega seonduva asjaajamise ja veab hoogsalt tulevikkuvaatavat tervikteenust, kus iga detail saab läbimõeldud. Perioodil 2015. mai-2016. mai opereeris Väinamere Liinid Sviby-Rohuküla liinil riigi poolt ehitatud parvlaevaga Ormsö.

2005. aasta märtsis SLK poolt loodud tütarettevõte SLK Ferries OÜ (hiljem SSC Ferries OÜ) opereeris rahvusvahelist Saaremaad ja Lätit ühendavat Mõntu-Ventspilsi liini 2005. - 2008. aasta suvehooaja lõpuni. Läti Riiklik Turismiagentuur pärgas liini tiitliga – Läti parim uus turismitoode 2005. Liinil sõitis endine SLK laevastikku kuulunud parvlaev Scania, mis nüüd kannab nime Emanuele d'Abundo Primo ja sõidab Itaalias.

2006. aasta talvel avas SLK tütarfirma OÜ Narva Line teise rahvusvahelise laevaliini Sillamäe-Kotka sadamate vahel, liini opereeris parvlaev Vironia. See ettevõtmine pälvis aunimetuse Ida-Viru maakonna aasta turismitegu 2006.  Tänaseks on mõlemad liinid suletud – lootusega kunagi taasavada.


Töömesilased - personal


Ettevõtte hing on tema töötajad,
kes soovivad jagada ja kanda ettevõtte väärtusi

Ettevõtete suurim vara on inimesed täitmas ülesandeid ja kandmas rolle, mis kõige paremini sobivad nende isikuomaduste, teadmiste ja võimetega. Saaremaa Laevakompanii on viimaste aastate jooksul tööd andnud keskmiselt 150-le inimesele. Tegevusaastate jooksul on kinnistunud väga kompetentne ja usaldusväärne töötajaskond, kes teevad pikki aastaid oma tööd pühendunult. Päris mitmed meremehed on tööl ettevõtte loomisest alates. Meie laevadel saavad oma esimesi töökogemusi ka alles ametit õppivad meremehehakatised, ettevõte on olnud aastaid praktikabaasiks erinevatele õppeasutustele. See on missioon, et Eesti kui mereriik ja tema meremees ikka au sees püsiks.

Töötajaid toetatakse läbi koolituste, et anda kindlustunnet oma töörollis paremini õnnestumiseks. Töötajate ja organisatsioonikultuuri arendamisel on kaasatud EL struktuurfondide vahendeid Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest. Viimane suurem projekt „AS Saaremaa Laevakompanii personali teadmiste ja oskuste arendamine“ vältas 2010. jaanuarist kuni 2011. aprillini ja selle käigus toimus kaksteist koolitust kogu personalile. Selle projekti põhieesmärk oli pakkuda töötajatele tuge ja innustust suurte tehniliste uuenduste elluviimisega kaasnevate muudatustega kohanemisel.

 


Laevad ja ohutu meresõit


Igal laeval on oma hing, oma nimi, oma lugu…

Saaremaa Laevakompanii esimesteks alusteks olid puistlastilaevad Alma, Reet ja Katrin. 1997. detsembris osteti AS-ilt Saarte Liinid kaheksa nõukogudeaegse päritoluga praami, mida SLK seni oli rentinud. Erinevatel aegadel on laevastikku kuulunud parvlaevad Vohilaid, Ahelaid, Vormsi, Hiiumaa, Tehumardi, Koguva, Vardo, Viire, Scania, Ofelia, mis tänaseks on laevastikust lahkunud.

2016. aastal on laevastikus parvlaevad Muhumaa, Saaremaa, Hiiumaa, St Ola, Ionas, Harilaid, Kõrgelaid. Laevastiku uuendamine kaasaegsemate alustega on tinginud vajaduse senised laevad maha müüa. Laevastiku uuendamine ja müük on alati päevakorral, sest see kuulub ettevõtte ja teenuse pideva arengu juurde. Kõige väiksem alus on 92. kohaline reisilaev Aegna, mis teenindas 2004. aastal Tallinn - Aegna liini ning hiljem erinevatel aastatel Roomassaare – Ruhnu ja Roomassaare – Munalaid (Pärnu) liine, seda viimati 2011. aasta suvel. Alates 2012. a kevadest kuulub laevatikku ka riigi poolt Ruhnu saarega ühenduse pidamiseks ehitatud uus kiirlaev Runö. 2015. mai-2016. mai kuulus laevastikku riigi poolt ehitatud parvlaev Ormsö, millega peetakse ühendust Vormsi saarega.

Meresõiduga on seotud ohud, millega tuleb igapäevaselt arvestada, siis on tagatud turvalisus ja ohutus. Ettevõte on juurutanud meresõiduohutuse korralduse süsteemi, mis on kooskõlas vastava rahvusvahelise koodeksi (ISM) ja Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi (ISPS) nõuetega. Selle kinnituseks on ettevõttele väljastatud vastavuse tunnistus ja opereeritavatele laevadele Meresõiduohutuse korraldamise tunnistused ja sertifikaadid. AS Saaremaa Laevakompanii meresõiduohutuse korralduse süsteemi ja turvasüsteemi auditeerib Eesti Veeteede Amet.

Kaptenid vastutavad ohutuse ja turvalisuse eest Saaremaa Laevakompanii laevade pardal. Kaldaüksused vastutavad ohutuse ja turvalisuse järelvalve, toetuse ja arendamise eest.

 

Uued laevad ja sadamasüsteemid

Meie maailma on loonud inimesed, kes ei olnud asjade senise käiguga rahul
ja teadsid, et nad suudavad midagi paremaks muuta (R. Sharma)

Uus ajastu Väinamere laevaliikluse ja Saaremaa Laevakompanii ajaloos sai alguse 24. augustil 2007, mil SLK ja ettevõtte finantspartnerid sõlmisid AS-iga Fiskerstrand BLRT kokkuleppe kolme uue parvlaeva ehituseks.

Kolme laeva korpused pandi kokku Klaipedas, JSC Western Shipyard laevatehases (Vakarų laivų gamykla). Pärast korpuste valmimist pukseeriti laevad Norrasse, Fiskerstrand BLRT AS laevatehasesse, kus toimusid elektritööd, seadmestiku paigaldus ning laevade sisustamine.

Uued parvlaevad Muhumaa (märts 2010), Saaremaa (juuni 2010) ja Hiiumaa (mai 2011) teenindavad Rohuküla – Heltermaa ning Kuivastu –Virtsu parvlaevaliine. Igaüks neist mahutab 160 sõiduautot ja kuni 600 reisijat. Laevad on ca 97 m pikad, 18 m laiad, süvisega 4 m.

2008. aastal võeti parvlaevateenuses kasutusele E-pilet, see on oluline fakt, kuna pani alguse ja oli eelduseks uute paindlike sadamasüsteemide rajamisele. Alates 2010. a kevadest toimub laevapiletite müük Saarte Liinid AS poolt rajatud välikassades ning kasutusele on võetud uued laiendatud ootealad Virtsu, Kuivastu, Rohuküla ja Hetlermaa sadamates. Parvlaevasadamate rekonstrueerimise käigus on uuendatud koostöös Tuule Piletikeskus OÜ-ga 2009.-2010. a jooksul täielikult sadamate pääsla- ja piletikontrollisüsteemi tehniline ja tarkvaraline lahendus (E-sadam). 2010. a juunist rakendatake Virtsu, Kuivastu, Rohuküla ja Heltermaa sadamates piletite kontrolli, sõidukite reastamist sadamaalale ja laadimist laevadele uue kaasaegse ja kiiret laadimist-lossimist võimaldava terviklahenduse järgi. See tagab piletiostu ja -kontrollitsooni ühendamise sadamaala alguses ja seeläbi kiire ning sujuva laadimisprotsessi.

See on ainulaadne ja ajalooline võimalus, kus üheaegselt on toimunud nii suur areng – uued laevad, rekonstrueeritud sadamad ja automaatne piletikontrolli- ja laadimissüsteem. Tulemuseks on sujuv ja kiiduväärt parvlaevateenus kogu regiooni huvides.

Täname tunnustuse eest


Julged unistused saavad suurteks tegudeks
tänu töökate inimeste visadusele, tänu toredate inimeste toetusele

Tööd laevaliikluse arendamisel on märgatud kõikjal. Suurbritannia kuninglik merearhitektide instituut valis parvlaevade Saaremaa ja Muhumaa prototüübi 50 tähelepanuväärsema laeva hulka maailmas, mis on valminud 2010. aastal.
Saaremaal on tunnustatud ettevõtet parvlaevaliikluse parendamise eest kõikvõimalike tiitlitega, mida Saare maakonnas aasta tegevuse eest välja antakse. Saare Punnija 2010 – läbi raskuste parima tulemuse suunas, Parim turismiarendaja 2010, 2010. a mereline tegu, Saare maakonna aasta tegu ja veel mitmed teised.
www.tuulelaevad.ee e-pileti ostukeskkond märgiti aga ära klientide hinnangute põhjal parimate e-teenuste hulgas. Väinamere Liinid pälvis Lääne-Eesti turismiarendaja 2012 tiitli. Lääne-Eesti turismi aastakonverentsil „Üle maa ja mere“ kuulutati välja selle 2012. aasta parimad turismis, regiooni turismiarendaja tiitli pälvis OÜ Väinamere Liinid parvlaevaliikluse parendamise eest.
Kõige südantsoojendavam on aga see, et saarlased tulevad siiralt kiitma ja tänama, selle töö eest, mis nende elu on märgatavalt parandanud ja paremaks muutnud.

Meie head partnerid

Äritegevus tähendab armastada sinuga äri ajavaid inimesi ja
pakkuda neile enam väärtust, kui nad lootagi oskavad (R. Sharma)

  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • Hiiu- ja Saare maavalitsused
  • Saaremaa Ettevõtjate Liit
  • OÜ Tuule Piletikeskus - E-pileti ja E-sadama tehniline lahendus
  • AS Väinamere Teenindus - toitlustamine ja jaekaubandus parvlaevadel
  • AS Saarte Liinid - sadamate haldamine ja arendamine
 
Get Adobe Flash player